Strona głównaprodukcja

Chryzantemy cięcie i przygotowanie do sprzedaży

Data: 2020-10-24, Data edycji: 2020-11-11

Cięcie i przechowywanie złocieni.


Cytaj również: wybór i przezimowanie roślin matecznych, Sadzonki złocieni, wpływ temperatury na rozwój, wpływ światła na rozwój, uprawa złoceni wielkokwiatowych , średnio i drobnokwiatowych

Do sprzedaży przeznacza się kwiatostany prawie całkowicie rozwinięte. Kwiaty odmian wielko- i średnio-kwiatowych ścina się wtedy, gdy zanika zielona barwa w środku kwiatostanu. Odmiany gałązkowe tnie się wtedy, gdy centralny kwiatostan na każdym pędzie jest dobrze rozwinięty, a kwiatostany boczne mają zielonkawe zabarwienie. Po ścięciu wykonuje się sortowanie złocieni, a następnie pakowanie.

Kiedy ścinać kwiaty chryzantem?


Kwiaty ścina się w regularnych odstępach czasu, w okresie pełni kwitnienia, najczęściej co drugi dzień. Odmiany wielko- i średnio kwiatowe ścina się pojedynczo, natomiast odmiany gałązkowe ścina się z kwater masowo. Ten sposób wycinania jest mniej pracochłonny. Rośliny ucina się 5 cm nad ziemią sekatorem. Odmiany silnie rosnące ścina się nieco wyżej. Zbyt długie łodygi są kłopotliwe w transporcie. Odpowiedni czas cięcia ma duże znaczenie na trwałość kwiatów. Rośliny ścięte za wcześnie lub za późno wykazują często zbyt małą trwałość. Właściwy okres cięcia zależy od odmiany. Panuje opinia, że cięcie kwiatów należy wykonać w godzinach rannych. W przypadku złocieni mniej ważna jest pora dnia, natomiast ważne jest to, aby kwiatostan był suchy. Wskutek obniżenia temperatury w nocy powstaje rosa, która osiada na roślinie. Gdy pogoda jest ciepła, wówczas szybciej następuje osuszenie liści i kwiatostanu i można przystąpić do cięcia. Ścięte kwiatostany przechowuje przez się przez cały dzień w chłodnym pomieszczeniu, a wieczorem można je przygotować do wysyłki.

Pakowanie.


Bardzo ważne jest właściwe pakowanie kwiatów przeznaczonych do transportu. Brak wprawy w pakowaniu lub niestaranność pakujących może zniszczyć cały trud włożony w uprawę.
Złocienie wielkokwiatowe wymagają oddzielnego opakowania. Każdy kwiatostan powinien być owinięty w bibułkę. Najwygodniej zawijać kwiaty, jeżeli bibułka ma kształt kwadratu i jest przecięta po przekątnej do środka. Przeciętą bułkę nakłada się pod kwiatostanem w ten sposób, że łodyga przesuwana wzdłuż przecięcia znajduje się w środku bułki. Wszystkie końce kwadratu zbiera się razem nad kwiatostanem. Tak opakowane złocienie układa się warstwami w kartonie, umieszczając kwiatostany na przemian po obu stronach pudełka. Puste miejsca wypełnia się papierami, aby rośliny się nie ocierały. Powinny być ułożone dość ciasno, ale tak, aby nie były zgniecione. W obawie przed mrozem całe pudełko wykłada się papierem izolacyjnym.
Kwiaty odmian drobnokwiatowych wiąże się w pęczki po 10 sztuk i cały pęczek obowiązuje się papierem. Na przesyłce należy zamieścić odpowiednie adnotacje z nazwą kwiatów.

Trwałość kwiatów i jej przedłużanie.


Na trwałość kwiatostanów niekorzystnie wpływa przenawożenie azotem, jak również wszelkie uszkodzenia spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Dlatego najkorzystniej jest, jeżeli po zainicjowaniu pąków złocienie przenoszone są do szklarni, gdzie możliwe jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności. Szczególnie ważne jest to, aby kwiatostany były zawsze suche. Również zbyt silne nasłonecznienie wpływa szkodliwie na kwiaty i jest tym niebezpieczniejsze, im kwiatostany są bardziej wilgotne, szczególnie wrażliwe są odmiany wczesne i średnio wczesne. Odmiany o barwie różowej, czerwono-brązowej i fioletowej są wrażliwsze niż odmiany białe i żółte.
Stan pogody podczas uprawy wpływa także na trwałość kwiatów. Wysoka temperatura w końcu lata u roślin wczesnego i średnio wczesnego terminu sadzonkowania powoduje przedwczesne zdrewnienie pędów, zwłaszcza wówczas, gdy rośliny są trochę przesuszone.
Zdrewniałe pędy mają utrudnione pobieranie wody, a trwałość takich roślin po ścięciu jest mniejsza.
Czas cięcia ma również wpływ na trwałość kwiatów. Aby kwiatostany długo trzymały się po ścięciu, należy ograniczyć parowanie i zapewnić dostateczne pobieranie wody. Rośliny pozbawia się dolnych liści na jednej trzeciej długości łodygi, a jej podstawę przycina się skośnie ostrym nożem. Przecięcie najlepiej wykonać pod wodą, aby powietrze nie dostało się do tkanek przewodzących, a tym samym nie utrudniało pobierania wody. Stosuje się również zanurzanie pędu na głębokość 10 cm w gotującej wodzie na 10-30 sekund. Gorąca kąpiel stosowana jest z powodzeniem do ożywienia lekko zwiędniętych kwiatów. Należy jednak zabezpieczyć rośliny przed działaniem pary wodnej, okrywając je papierem.
Innym sposobem przedłużania żywotności kwiatów jest miażdżenie podstawy łodyg. Można łączyć zabiegi, najpierw zgnieść łodygę, a potem zanurzyć ją w wodzie. Oba te sposoby uszkodzenia pędu powodują rozerwane komórek, przez co ułatwione jest pobieranie wody.
Stosuje się także rozcinanie łodygi na około 6 cm, przez co zwiększa się powierzchnia chłonna roślinny.
Wspomniane czynności stosuje się dla roślin o zdrewniałych łodygach.
Ścięte pędy kwiatowe należy przechowywać w pomieszczeniu umiarkowanie wilgotnym, o temperaturze w nocy 3-6 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia około 15 stopni Celsjusza.
Wodę w wazonie należy zmieniać co 2 dni, a przy tej okazji trzeba czyścić pędy z zeschniętych liści. Po 10-14 dniach przycina się pędy powtórnie.
U większości odmian złocieni liście zaczynają żółknąć o 5-7 dni wcześniej niż kwiaty.
W celu przedłużenia żywotności kwiatów w wazonie dodaje się do wody gotowe preparaty chemiczne. Stosuje się je według wskazań na opakowaniu.

Przeczytaj również:

Chryzantemy, złocienie wpływ światła na rozwój, fotoperiod W jaki sposób można sterować terminem zakwitania chryzantem.

Chryzantemy wpływ temperatury na rozwój. Jarowizacja, sadzonki Sterowanie porą kwitnienia, najlepsze podłoża dla sadzonek złocieni.

Chryzantemy wybór i przezimowanie roślin matecznych,ziemia,rozmnażanie Jakie powinny być spełnione warunki przy produkcji sadzonek złocieni, ziemia, optymalne temperatury.

Sadzonki złocieni, przygotowanie podłoża i cięcie Jak przygotować ziemię dla sadzonek, kiedy rozpocząć produkcję i jak je przycinać- bardzo ważne informacje.