Strona głównabiznes

Fundusze ETF w Polsce i na świecie

Data: 2022-01-24, Data edycji: 2022-05-22

Fundusze ETF od początku swojego istnienia uchodziły za najbezpieczniejsze papiery wartościowe. Co zatem sprawia, że na światowych rynkach rewolucja ETF trwa już dobre kilkanaście lat?

Czym są ETF-y?


Wyrażenie Exchange Traded Fund, od którego ETF-y wzięły swoją nazwę, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Jego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania danego instrumentu bazowego, w tym między innymi:

• indeks giełdowy,
• ceny złota,
• ceny surowca,
• portfel akcji spółek z wybranego sektora.


Funkcjonowanie funduszy ETF w Polsce i Europie jest regulowane za pomocą dyrektyw unijnych i regulacji krajowych. ETF-y są także notowane na giełdzie na identycznych zasadach jak akcje.
Jeśli chcesz inwestować za pośrednictwem ETF, odwiedź stronę Saxo Bank Polska i uzyskaj dostęp do światowych giełd.
Powszechnie uznaje się, że ETF-y to rodzaj inwestycji pasywnej. Z czego to wynika? Otóż celem podmiotów zarządzających takim typem funduszy, w odróżnieniu od aktywnie zarządzanych, nie jest osiąganie jak najwyższej stopy zwrotu. Fundusze ETF naśladują tylko zachowanie określonego instrumentu bazowego.Fundusze ETF na świecie


Nie ulega wątpliwości, że ETF-y podbiły światowe rynki. Są notowane zarówno na giełdach europejskich, jak i amerykańskich, a także azjatyckich.
Bardzo często ten sam fundusz może być przedmiotem obrotu jednocześnie na wielu różnych rynkach. Powodem stale rosnącego zainteresowania funduszami ETF wśród inwestorów na całym świecie jest bez wątpienia kilka kluczowych czynników, które odgrywają dużą rolę w wyborze inwestowania pasywnego zamiast inwestowania aktywnego.

Niskie opłaty


Podmioty, które zarządzają funduszami ETF, z reguły pobierają od klienta dużo niższą prowizję niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych. Nabywając tytuły uczestnictwa ETF-ów trader nie musi ponosić tzw. opłaty manipulacyjnej, która bardzo często jest pobierana przez tradycyjne fundusze inwestycyjne.
Przejrzystość i prostota

Nie ulega wątpliwości, że ogromną zaletą ETF-ów jest ich niebywała prostota. Wystarczy tylko jeden instrument odzwierciedlający zachowanie się indeksów renomowanych giełd światowych. Naśladowanie zmian indeksów to właśnie nadrzędny cel funduszu.
Zarządzanie ryzykiem

Z funduszy ETF można korzystać nie tylko w długoterminowej strategii inwestycyjnej, ale również w trakcie zajmowania pozycji krótkoterminowych. Inwestując w wybrane ETF-y, warto się zabezpieczać przed nagłymi spadkami cen instrumentów bazowych oraz obniżać ryzyko, które jest związane ze zmiennością rynku.
Na świecie istnieje mnóstwo ETF-ów, które replikują różnorodne aktywa, w tym akcje spółek sektorowych, obligacji, indeksów giełdowych, a także walut i surowców. Bez wątpienia każdy inwestor znajdzie coś dla siebie.