Strona głównaogrod

Jak opóźnić kwitnienie chryzantem, sadzonki chryzantemy rozmnażanie

Data: 2021-06-20, Data edycji: 2022-03-27

Jak opóźnić kwitnienie chryzantem- sadzenie chryzantem.


Czytaj również: wszystko o chryzantemach , rozmnażanie , sterowanie światło , temperatura , drobnokwiatowe , wielkokwiatowe , sprzedaż , choroby , szkodniki

Chryzantemy rozmnażanie. Sadzenie chryzantem trwa od lutego do lipca. Jeżeli odmiany są mało plenne i wytwarzają nieliczne pędy lub gdy złocienie mają być wyprodukowane w formie drzewiastej, sadzenie można rozpocząć już w grudniu i styczniu. Wybór właściwego terminu zależy od wczesności odmiany i sposobu uprawy. Jeżeli rośliny uprawia się na kilka pędów, należy sadzenie rozpocząć wcześniej niż w uprawie na jeden pęd.

Sadzonki chryzantemy- kiedy rozpocząć produkcję?


Jak opóźnić kwitnienie chryzantem? Sadzenie powinno być możliwie późne. Zbyt wczesne niepotrzebne przedłuża okres uprawy, a w konsekwencji podnosi koszt produkcji. Zazwyczaj w lutym i w marcu sadzonkuje się wczesne odmiany wielkokwiatowe, średnio wczesne – w marcu, a późne – w kwietniu i w maju. Odmiany późne prowadzone na jeden pęd, mogą być rozmnażane czerwcu lub nawet do połowy lipca. Odmiany wczesne średniokwiatowe rozmnaża się w marcu i w kwietniu, późniejsze w kwietniu i w maju. Odmiany drobnokwiatowe sadzonkuje się w kwietniu i w maju.
Sadzonki chryzantemy pędowe przygotowuje się z krótkich, zdrowych pędów. Każda sadzonka powinna mieć długość 5-8 cm i 3-4 liście.
Dolny liść zazwyczaj się usuwa; pozostałych liści nie należy skracać. Sadzonki bierze się z roślin matecznych, a przy sadzonkowaniu w terminie średnio wczesnym i późnym – z pędów usuwanych przy uszczykiwaniu uprawianych złocieni.

Chryzantemy rozmnażanie- jak ciąć?


Sadzonki tnie się tuż pod węzłem. Najlepsze ukorzenienie następuje w miejscu, gdzie pęd zaczyna twardnieć. Sadzonki zbyt zdrewniałe trudno się ukorzeniają, natomiast wiotkie sadzonki zielne łatwiej zagniwają. Norma pracy dla wykwalifikowanego pracownika tnącego sadzonki wynosi 600 sztuk sadzonek w ciągu godziny. Stosując wyłamywanie, a nie cięcie uzyskuje się podwojenie wydajności pracy. Sadzonki otrzymywane obydwoma sposobami dobrze się ukorzeniają.
Oprócz sadzonek pędowych można sporządzać sadzonki pędowo–pąkowe. Ten sposób rozmnażania ma zastosowanie wówczas, gdy liczba roślin matecznych jest ograniczona (np. przy rozmnażaniu nowości).
W produkcji na dużą skalę umieszcza się sadzonki w mnożarkach na parapetach. Zamiast na parapetach można sadzonkować złocienie w skrzynkach, doniczkach, a na przykład w maju bezpośrednio w zimnych inspektach.
a
Jak przygotować podłoże do sadzonek?

Podłoże przygotowuje się z gruboziarnistego piasku i torfu w stosunku 2: 1 lub 1: 1. Dodatek torfu jest bardzo wskazany nie tylko ze względu na utrzymywanie wilgoci, lecz także i dlatego, że przy przesadzaniu roślin nie odpada on od korzeni, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu systemu korzeniowego.
Podłoże powinno być wcześniej wyrównane, mocno uklepane i dobrze podlane, grubości 6-8 cm. Wierzchnia warstwa piasku zmieszanego z torfem może mieć grubość 3 cm, pod warunkiem, że pod nią będzie ziemia inspektowo-kompostowa, a pod nią warstwa torfu o odpowiednim odczynie, wzbogaconego nawozami w ilości 2 kg na metr sześcienny.
Sadzonki umieszcza się w rzędach co 3-5 cm zależnie od odmiany. Rzędy wyznacza się linią, a miejsce sadzonkowania kołeczkiem. Sadzonki należy zagłębiać na głębokość 1-2 cm. Sadzonkując w rozstawie 5x5 cm, umieszcza się około 1000 sadzonek w ciągu godziny. Sadzonki w inspekcie rozmieszcza się nieco rzadziej, co 6-8 cm. Bezpośrednio po posadzeniu należy sadzonki obficie zrosić. Zraszanie należy wykonywać rano i po południu. Celem ograniczenia parowania i zaoszczędzenia pracy przy zraszaniu przykrywa się parapet z podlanymi uprzednio sadzonkami folią polietylenową. Folia pozwala na utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża w ciągu mniej więcej 12 dni i w tym czasie zraszanie nie jest potrzebne.
Również urządzenie mgławicowe ułatwia zabiegi pielęgnacyjne i przyspiesza ukorzenienie dzięki utrzymywaniu równomiernej wilgotności. Oprócz tego duża zawartość wody w powietrzu działa jako cieniówka przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zraszanie roślin łączymy z zasilaniem nawozami stężeniu 0,03 procent. Można stosować gotowe wieloskładnikowe nawozy rozpuszczalne.
Temperatura podłoża w mnożarce powinna wynosić 18 do 22 stopni Celsjusza i powietrza 15 do 20 stopni Celsjusza. W miarę potrzeby należy stosować cieniowanie roślin. Ukorzenienie następuje zazwyczaj po dwóch trzech tygodniach.
Można również ukorzeniać złocienie w hydroponikach. Do tego celu służą baseny, w których reguluje się poziom wody. Na dnie basenu umieszczona jest warstwa żwiru (6-8 cm), drobnych kamieni lub żużlu wielkopiecowego. Początkowo woda powinna sięgać podstawy sadzonek. Dla lepszego ukorzenienia stopniowo obniża się poziom wody i dodaje do niej nawozy mineralne w takiej ilości, aby stężenie pożywki wynosiło 0,02-0,05 procent.

Pielęgnowanie sadzonek złocieni.


Ukorzenione sadzonki najlepiej od razu wsadzić na miejsce stałe. Jeżeli jest to niemożliwe, przetrzymujemy je w innym pomieszczeniu, sadząc do doniczek o średnicy 9 cm, do ziemi inspektowo-kompostowej z domieszką torfu i piasku. Przed posadzeniem należy usunąć 2-3 dolne liście, gdyż mogą one być opanowane przez węgorki lub porażone przez grzyby. Można również stosować doniczki torfowo-ziemne lub sadzić sadzonki wprost do skrzynek. Doniczki ustawia się w przejściach i na półkach wiszących, a potem w razie potrzeby przenosi się na inne miejsce, na przykład do inspektu. Doniczki lub skrzynki umieszcza się w szklarni o temperaturze 10-12 stopni Celsjusza lub w inspekcie. Można również wsadzić złocienie bezpośrednio w inspekcie, stosując rozstawę 12x12 cm.
W pierwszym okresie po posadzeniu przez kilka dni stwarzamy roślinom jak najkorzystniejsze warunki, aby nie nastąpiło zahamowanie wzrostu, po czym obficie wietrzymy. Wysoka temperatura mogłaby spowodować wyciągnięcie się roślin, co nie jest pożądane. Co pewien czas przesadza się rośliny do coraz większych doniczek. Złocienie sadzonkowanie bardzo wcześnie, np. w grudniu, styczniu, przesadza się trzykrotnie: w marcu do doniczek o średnicy 10-12 cm, w kwietniu maju do doniczek o średnicy 12-14 cm, a w czerwcu do doniczek o średnicy 16-18 cm. Rośliny sadzonkowanie w kwietniu przesadzamy dwukrotnie: w maju do doniczek o średnicy 10-12 cm i w czerwcu do doniczek o średnicy 16 cm.
Rośliny sadzonkowane w maju lub na początku czerwca przesadzamy tylko raz do doniczek o średnicy 10 cm, w których pozostają do czasu kwitnienia i zbioru. Przesadzanie złocieni powinno być zakończone do połowy czerwca, gdyż po tym źle się ukorzeniają.

Przeczytaj również:

Chryzantema rozmnażanie, rośliny mateczne, chryzantemy jak rozmnażać Jakie powinny być spełnione warunki przy produkcji sadzonek złocieni, ziemia, optymalne temperatury.

Chryzantemy sterowane, wpływ temperatury, chryzantemy kiedy sadzić Sterowanie porą kwitnienia, najlepsze podłoża dla sadzonek złocieni.

Chryzantemy sterowanie, chryzantemy rośliny dnia krótkiego, fotoperiod W jaki sposób można sterować terminem zakwitania chryzantem.

Chryzantemy cięte, chryzantemy przechowywanie, chryzantemy gałązkowe Jak i kiedy ciąć kwiaty. Przechowywanie, transport i przedłużanie trwałości.